PTK PFB-90G

 • Linia granulacyjna w technologii złoża fluidalnego: suszenie,
  granulacja, powlekanie;
 • Wielkość wsadu 150/120/90 kg (inne modele od 20 do 500 kg);
 • Działa z przenośnikiem próżniowym, wężem antystatycznym lub rurą
  sanitarną;
 • Odporność na uderzenia ciśnieniowe do 12 bar, zawór (QASV);
 • System ograniczający (bezpyłowy): załadunek i rozładunek, WIP;
 • Nadmuchiwana uszczelka powietrzna;
 • Oddzielne przetwarzanie powietrza procesowego na wlocie i wylocie;
 • Filtry workowe z pulsacyjnym czyszczeniem sprężonym powietrzem.

Specyfikacja techniczna